Kategoriler
Haber

Nefrolog nedir? Nefroloji hangi hastalıklara bakar?

Nefroloji böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik önemli bir alandır. Bu alandaki rahatsızlıkları nefrologlar tanılamaktadır.

Nefroloji, böbrek(ler)in normal işlevleri, böbreklerin doğuştan veya sonradan gelişen bozuklukları, böbrek ile ilgili sorunların tedavisi ve diyaliz veya böbrek nakli gibi böbrek yerine koyma tedavileri ile ilgilenen bir bilim dalının adıdır. Nefroloji ülkemizde İç Hastalıkları anabilim dalının bir yan dalı olarak faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla Ülkemizde nefrolog olabilmek için; altı yıllık temel tıp eğitimi, İç Hastalıkları alanında dört yıllık ihtisas eğitimi ve sonrasında Nefroloji alanında üç yıllık yan dal uzmanlık eğitiminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Nefrolojinin alanına giren hastalıklar şu şekildedir;

 • Akut böbrek hasarı (yetmezliği),
 • Kronik böbrek hastalığı (yetmezliği),
 • Glomeruler Hastalıklar; Nefrotik sendrom ve Nefritik sendrom ile idrardan kan gelmesi (hematüri), idrardan protein kaçağı (proteinüri) gibi patolojik idrar bulgularının değerlendirilmesi ve tanı-tedavisi,
 • Sıvı ve elektrolid bozuklukları
 • Asit-Baz dengesi bozuklukları
 • Tubulointerstisyel hastalıklar
 • Hipertansiyon
 • Diyabetik Nefropati
 • Sistemik hastalıkların böbrek tutulumu; lupus nefropatisi, amiloidoz, vs
 • Üriner sistem patolojileri; infeksiyon vs
 • Doğuştan veya sonradan gelişen kistik böbrek hastalıkları; polikistik böbrek hastalıkları, medüller kistik hastalık, vs.
 • Hemodiyaliz; hastanın hemodiyalize başlatılması, izlemi, yönetimi ve acil hemodiyaliz uygulanması
 • Periton diyalizi
 • Böbrek nakilli hastanın izlemi